Yazar Arşivleri: Master

ADR Taşıma Evrakı hakkındaki önemli duyur

ADR Taşıma Evrakı, Uetds yük taşıma kaydı bildirimini e-devlet hizmeti üzerinden giriş hakkındaki duyuru TMKT sitesinde yayımlanmıştır. DUYURU Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlanan […]